C1 – Просунутий

  • Розуміє широкий спектр складних і довгих текстів, розпізнає приховане значення.
  • Може висловлюватись вільно і безпосередньо, без особливих труднощів з підбором слів і виразів
  • Може використовувати мову гнучко та ефективно для соціальної, наукової і професійної діяльності.
  • Може створювати чіткий, добре структурований, детальний текст на складні теми, демонструючи володіння організаційними моделями, засобами зв’язку та об’єднанням елементів тексту.

На попередню